SẢN PHẨM & BẢNG GIÁ

Giảm giá!
120,000 100,000
Giảm giá!
200,000 150,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
5,000 3,000
Giảm giá!
40,000 30,000
Giảm giá!
200,000 150,000
Giảm giá!

Nhôm

Nhôm 6061

80,000 60,000
Giảm giá!
60,000 40,000
Giảm giá!
1,200,000 800,000
Giảm giá!
150,000 120,000
Giảm giá!
1,000,000 600,000

KIẾN THỨC VỀ KIM LOẠI VÀ HỢP CHẤT