Titan các loại

500,000

Các ứng dụng bao gồm:

  • Xử lý hóa học
  • Sản xuất clo
  • Cực dương ổn định kích thước
  • Khử muối
  • Ngành kiến ​​trúc
  • Ngành y tế
  • Công nghiệp biển
  • Phụ tùng ô tô
  • Cấu trúc khung máy bay
Danh mục: ,